Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 91

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

CÁCH TẠO TUYỆT CHIÊU COMBO CÁC CLASS

Ghi chú:combo bao gồm 3 skill

  • Skill 1: Là skill bắt buộc đầu tiên cần có để tạo ra combo
  • Skill 2,3: là skill tiếp theo cần skill thứ 2 và 3 là cái cuối để tạo ra combo

1. Class DK

skill 1 : tuyệt chiêu của vũ khí

skill 2-3 : các skill con lại

2.Class DW

skill 1 :quả cầu năng lượng hoặc cột lửa 

skill 2 3 : các skill con lại ( thông thường sẽ là mưa độc tố va mưa băng tuyết )

3.Class DL

skill 1:hỏa xích long

skill 2-3:lửa địa ngục,hôn loạn (không dùng ngựa) ,nếu dùng ngựa thì thay băng skill dậm đất

4.Class EFL

skill 1 :liên hoàn tiễn

skill 2-3: xuyên tâm tiễn,mũi tên băng

5.Class RF

skill 1:Charge,hộ thân

skill 2-3: cac skill còn lại .thông thường sẽ là ảo ảnh và gầm thét

6.Class SUM

skill 1: sốc điện

skill 2-3 : giật sét ,hút máu

7.Class MG

skill 1 : chém lửa

skill 2 -3 : bão điện,hỏa diệm ( hoặc các skill khác )

 

                                                                        Trân trọng !