Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 91

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

- Cách khảm Ngọc Nguyên Tố: 
+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100% 
 

 

 

 

- Option bổ sung:  
+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket". 


1. Tính năng nguyên tố:

- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung. 2. Tính năng socket:

- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

 Tính năng socket bổ sung


- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:


Chúc các bạn vui vẻ.