Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 84

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

HƯỚNG DẪN TẠO CÁNH CẤP 1
 
BƯỚC 1: TẠO VŨ KHÍ CHAOS
Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos
    • 1 item bất kì + 4 + 4op trở lên                                                             
    • 1 Viên chaos
 
(Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)
 
 
BƯỚC 2: TẠO CÁNH CẤP 1
Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:
  • Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).
  • 1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên
  • 1 Viên Chaos