Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 91

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Hướng dẫn đập đồ +9, +15 trong MU Online

 

Yêu cầu chung:

Để thực hiện nâng cấp item ta cần các nguyên liệu cơ bản sau:
 

 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen


 


1. Hướng dẫn nâng cấp item từ +0 lên +9:

- Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:
 

 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.- Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +0
2. Hướng dẫn nâng cấp item từ +9 lên +15:

- Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường
 

 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 14 yêu cầu: 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 15 yêu cầu: 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 


Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)

 

 

- Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
- Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
-  Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
- Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm . Bùa Chaos