Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 84

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

1. Giới thiệu cánh cấp 3 (Wing 3)

– Để trang bị được cánh cấp 3 thì nhân vật của bạn phải đạt được level 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master (nhiệm vụ 3). Nếu chưa hoàn thành thì xem hướng dẫn tại đây.
– Các loại cánh cấp 3:

ep wing 3

 • Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) cho Blade Master.
 • Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) cho Grand Master.
 • Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) cho High Elf.
 • Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) cho Duel Master.
 • Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) cho Dimension Master.
 • Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) cho Lord Emperor.
 • Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) cho Fist Emperor.
 • Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) cho Mirage Lancer.

cách ép wing 3

Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard trong Mu Online

 • Cánh cấp 3 của Rune Wizard: Wings of Disillusion cho Grand Rune Master sẽ xuất hiện từ phiên bản Season 14.

2. Hướng dẫn ép cánh 3 (wing 3)

Bạn chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện theo các bước sau nhé!

Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing Level 3:

cách ép cánh cấp 3

ep w3

 • Exe Item x1 cấp độ tối thiểu +9 +4
 • Chaos x1
 • Creation x1
 • Bless x10
 • Soul x10
 • Condor Feather
 • Condor Flame
 • Zen: 8,000,000

Kết quả: Tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc mà có tỷ lệ thành công sẽ thay đổi khác nhau. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

Bước 1: Đầu tiên bạn phải tạo lông vũ Condor

– Tìm đến Chaos Goblin tại Noria (tọa độ 180,100) và nói chuyện.
– Bạn chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chuẩn bị nguyên liệu:

 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 cụm ngọc tâm linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Ngọc hỗn nguyên

– Chế tạo lông vũ Condor có tỉ lệ thành công: tối đa 60%.
– Thành công thì bạn sẽ nhận được Lông Vũ Condor ngẫu nhiên.
– Trường hợp bị thất bại thì toàn bộ nguyên liệu sẽ mất.

Bước 2: Tiến hành tạo cánh cấp 3

– Tìm đến Chaos Goblin tại Noria (tọa độ 180,100) và nói chuyện.
– Bạn cũng chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chuẩn bị nguyên liệu:

 • 1 cụm ngọc tâm linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm ngọc ước nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Ngọc hỗn nguyên
 • 1 Lông vũ Condor
 • 1 Linh hồn Condor

– Ép cánh 3 có tỷ lên thành công tối đa 40%.
– Thành công bạn sẽ nhận được cánh cấp 3 ngẫu nhiên 1 trong 7 loại .
– Trường hợp bị thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ mất.

wing 3 mu

Kết hợp nguyên liệu

cách ép w3 trong mu

Cánh cấp 3 đã tạo thành công

Trên là hướng dẫn cách ép Wing 3 (cánh 3) trong Mu chi tiết, chúc bạn thành công. Truy cập chuyên mục hướng dẫn Mu để xem được nhiều hướng dẫn hơn.