Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 86

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ PHỤC HƯNG :

1.ĐUA TOP RESET ALPHA TEST

-THỜI GIAN : TỪ 13H 05/12/2023 ĐẾN 21H 05/12/2023

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : 500K WCOIN

TOP 2 : 300K WCOIN

TOP 3 : 100K WCOIN

*MỖI IP CHỈ ĐƯỢC NHẬN 1 GIẢI

2.ĐUA TOP RESET NGÀY ĐẦU OPEN :

-THỜI GIAN TỪ 20H 06/12/2023. 3 NHÂN VẬT MAX RESET VÀ ĐẠT LV 400 NHANH NHẤT SẼ NHẬN GIẢI

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : NHẬN 500K WCOIN

TOP 2 : NHẬN 300K WCOIN

TOP 3 : NHẬN 100K WCOIN

*MỖI IP CHỈ ĐƯỢC NHẬN 1 GIẢI

3.ĐUA TOP QUẢNG TRƯỜNG QUỶ :

-THỜI GIAN TỪ 20H 06/12/2023 ĐẾN 20H 08/12/2023(CHỈ SUB PK MỚI NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TRÊN BXH)

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : 1 VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 2 OP +11

TOP 2 : 1 VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 2 OP +9

TOP 3 : 1 VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 1 OP +9

4.ĐUA TOP HUYẾT LÂU (CHỈ SUB PK MỚI NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TRÊN BXH)

-THỜI GIAN TỪ 20H 06/12 ĐẾN 20H 10/12

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : 1 BỘ RING PEN 1 OP +11

TOP 2 : 2 RING 1 OP +11

TOP 3 : 1 PEN 1 OP +11

5.ĐUA TOP PCPOINTS CÁ NHÂN :

-THỜI GIAN TỪ 20H 06/12 ĐẾN 20H 12/12/2023

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : 1 SÉT ĐỒ CẤP 7 LUCK 1 OP +11

TOP 2 : 1 SÉT ĐỒ CẤP 6 LUCK 1 OP +11

TOP 3 : 1 SÉT ĐỒ CẤP 5 LUCK 1 OP +11

6.ĐUA TOP PCPOINTS BANG HỘI :

-THỜI GIAN TỪ 20H 06/12 ĐẾN 20H 14/12

-GIẢI THƯỞNG :

TOP 1 : 5TR WCOIN +500 B + 500 S

TOP 2 : 3TR WCOIN +300 B + 300 S

TOP 3 : 1TR WCOIN +100 B + 100 S