Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 84

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

MỐC DONATE :

1. TỶ LỆ NẠP WCOIN KM 100% (100K VND = 200K WCOIN)

2. NGOÀI WCOIN NHẬN ĐƯỢC AE SẼ ĐƯỢC TẶNG THÊM QUÀ NẠP THEO TỪNG MỐC (TÍNH THEO SỐ TIỀN NẠP THỰC TẾ)

-100K NHẬN 50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN +50 NGỌC TÂM LINH

-200K NHẬN 50 BOX 5

-300K NHẬN WING 1 LUCK +9 (DL VÀ RF NHẬN VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 1 OP +9)

-500K NHẬN BỘ RING PEN 1 OP

-1M NHẬN VŨ KHÍ CẤP 7 LUCK 2 OP +11 +100 NGỌC ƯỚC NGUYỆN +100 NGỌC TÂM LINH

-2M NHẬN SÉT ĐỒ CẤP 5 LUCK 1 OP +100 ĐÁ TẠO HÓA

3.KHI DONATE MAX MỐC AE DONATE THÊM SẼ TÍNH THEO MỐC 100K (100K=200K WCOIN + 50 NGỌC ƯỚC NGUYỆN +50 NGỌC TÂM LINH). HOẶC CÓ THỂ LỰA CHỌN THEO MỐC 2 (200K=400K WCOIN +50 BOX 5)

4.MỐC DONATE SẼ ĐƯỢC UPDATE THEO TỪNG GIAI ĐOẠN !