Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 89

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

THÔNG BÁO :

-KẾT THÚC ALPHA TEST

-TOÀN BỘ TÀI KHOẢN TEST ĐÃ BỊ XÓA

-AE ĐĂNG KÝ LẠI TÀI KHOẢN ĐỂ 20H TỐI NAY 06/12 CHƠI OPEN