Giờ của bạn
Giờ máy chủ
PHỤC HƯNG Trực tuyến 91

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1Grand MasterDWKing400302023-12-08 00:14:12
2Lord EmperorDLKing400302023-12-08 00:15:27
3Grand MasterDWDW400302023-12-08 00:15:51
4Dimension Mastersumsum400302023-12-08 00:24:04
5Grand MasterDWBOSS400302023-12-08 00:26:34
6Fist MasterRFKing400302023-12-08 00:30:46
7Lord EmperorGooker400302023-12-08 00:34:51
8Fist MasterRFCuiBap400302023-12-08 00:35:14
9Dimension MasterSumVuTo400302023-12-08 00:35:14
10Duel MasterLinhTocDo400302023-12-08 00:35:14
11Blade MasterHoMe400302023-12-08 00:35:15
12Grand MasterBestSoul400302023-12-08 00:35:15
13High ElfLinhXinh400302023-12-08 00:35:15
14Lord EmperorLord400302023-12-08 00:35:15
15Duel MasterSatThu400302023-12-08 00:36:58
16Grand Masterdw2222400302023-12-08 00:37:10
17Lord Emperor8888400302023-12-08 00:37:12
18Grand MasterCuteLop1E400302023-12-08 00:37:24
19Lord Emperor5555400302023-12-08 00:38:15
20Lord Emperor7777400302023-12-08 00:38:25
21Lord Emperor4444400302023-12-08 00:38:27
22Lord Emperor9999400302023-12-08 00:39:07
23Lord Emperor1111400302023-12-08 00:41:05
24Dimension MasterNapoli400302023-12-08 00:43:10
25Grand MasterBia333400302023-12-08 00:47:43
26High Elf1cuto400302023-12-08 00:48:31
27Lord EmperorMaLo0ng400302023-12-08 00:51:02
28High Elf3333400302023-12-08 00:58:42
29Fist Masterannnhiennn400302023-12-08 01:01:33
30Lord EmperorBopVuEmYeu400302023-12-08 01:06:43
31Fist MasterxxxTamxxx400302023-12-08 01:09:09
32Lord EmperorBaoAnh400302023-12-08 01:13:28
33Dimension MasterEmLaKyNiem400302023-12-08 01:14:38
34Duel MasterMGMG400302023-12-08 01:17:11
35High ElfTapChoi400302023-12-08 01:20:22
36Grand MasterOKBCS400302023-12-08 01:24:56
37High Elfcave1400302023-12-08 01:29:54
38Blade MasterBaalzebul400302023-12-08 01:40:04
39Grand MasterDwxlllll400302023-12-08 01:42:25
40Fist MasterChimCute400302023-12-08 02:00:12
41Fist MasterAk22400302023-12-08 02:32:20
42Lord EmperorDLDEPTRAI400302023-12-08 04:09:10
43High Elf17ELF400302023-12-08 05:21:08
44Fist MasterTeam400302023-12-08 05:41:14
45Grand Master17DW400302023-12-08 05:47:45
46Fist Master17RF400302023-12-08 06:12:42
47Duel MasterTocDoViAi400302023-12-08 06:33:40
48Duel MasterRose400302023-12-08 06:38:47
49Grand MasterTocBacViAi400302023-12-08 07:40:22
50Fist MasterBiaHN400302023-12-08 08:09:13
Last Updated @ 12/08/2023 - 09:55 PM